Desafio Running Class 20×20

Desafio Running Class 20×20

Confira os registros do Desafio Running Class 20×20, realizado dia 23/06 na Academia AP.